معرفی

مشخصات فردی

رضا فضائلی

نام - نام خانوادگی : رضا   فضائلی

پست الکترونیکی : r_fazaeli@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

فعالیتها و سوابق اجرایی:

1.      عضو هیات علمی تمام وقت گروه شیمی از سال 1377 تا کنون

2.      سرپرست آزمایشگاه شیمی فیزیک دانشکده فنی از سال 1379 تا کنون

3.      عضو کمیته تخصصی شیمی گروه علوم پایه- شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی از بهمن 1382

4.   همکاری پیوسته با حوزه معاونت پژوهشی سازمان مرکزی (دفتر گسترش تولید علم) در خصوص تهیه و تدوین برخی آئین نامه و بخش نامه های این حوزه.

5.      مدیر پژوهشی دانشکده فنی(شهید همت) از مهر 1383 تا خرداد 1384

6.      رئیس اداره همکاریهای علمی و بین الملل واحد تهران جنوب از خرداد 84 تا مرداد 85

7.      معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب از شهریور 85 تا مهر 86

8.      مدیر کل پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب از شهریور 90 تا اسفند 91

9.      مدیرکل امور دانشجویی واحد تهران جنوب از خرداد 92 تا شهریور 93

10.  رئیس دانشکده علوم پایه واحد تهران جنوب از شهریور 93 تا شهریور 94

11.  معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از شهریور 94 تا کنون

12.  عضو کمیته ارزیابی و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید و بررسی وضعیت واحدهای دانشگاه

13.  رئیس هیئت داوران المپیادهای مخترعان و مبتکران دانشگاه آزاد اسلامی.

14.  عضو کمیته تخلفات علمی سازمان مرکزی از دیماه 95

15.  عضو کمیته تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مرکزی از بهمن 94

16.  رئیس کارگروه تخصصی مسابقات شیمی سازمان مرکزی از تیر 94عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : مغاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 13770601

رضا فضائلی
رضا فضائلی

محل خدمت :
    معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان
مرتبه علمی :
    استادیار
^